Se senaste köpenInsamlad summa: 894 665,95 kr

Barncancerfonden

Barncancerfondens största och viktigaste uppgift är tillsammans med utbildning och information att stödja forskningen om barncancer. Verksamheten är indelad i olika områden som alla samarbetar och strävar mot samma mål; att ännu fler barn skall överleva sin cancer och kunna leva fullgoda liv därefter.


Forskning
Barncancerfonden ska ge stöd till forskning och utvecklingsarbete kring cancersjuka barn genom forskningsanslag, reseanslag, forskartjänster och övriga forskningsrelaterade bidragsansökningar. Forskningsnämnderna bereder ärendena och lägger förslag till styrelsen som fattar beslut.

Utbildning och fortbildning
Barncancerfonden ska ge stöd till utbildning och fortbildning av vårdpersonal i syfte att underlätta behandlade barns och ungdomars liv under och efter behandling. Insatserna ska även rikta sig till övriga personalgrupper som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barnen på dagis, i skola, i arbete och i fritidsaktiviteter.

Almers Hus
Barncancerfonden ska driva rekreationsanläggningen Almers Hus i Varberg.

Information
Barncancerfonden ska sprida kunskap om och påverka attityder till barn och cancer genom att ta fram och sprida informationsmaterial, samt genom ett aktivt arbete med massmedierelationer. Barncancerfonden ska också genomföra opinionsbildande insatser för att förbättra villkoren för de sjuka barnen och deras familjer.

Marknadsföring och insamling
Barncancerfonden ska genom ett aktivt marknadsförings- och insamlingsarbete säkerställa att fondens arbete garanteras på lång sikt.

Givarvård
Barncancerfonden ska ta emot, registrera och tacka för de gåvor som kommer från privatpersoner, organisationer och företag.

Ekonomi och administration
Barncancerfonden ska genom ekonomifunktionen ha en väl fungerande intern kontroll som ser till att gåvor och medel förvaltas på ett betryggande sätt och används så effektivt som möjligt.

Övrig verksamhet
Barncancerfonden ska stötta cancerdrabbade barn och deras familjer i frågor av social karaktär. Detta kan innefatta allt ifrån uppvaktning av myndigheter som beslutar i sociala frågor och socialförsäkringsfrågor, till juridiskt bistånd i frågor som är av principiell karaktär och till gagn för andra familjer i samma situation. Barncancerfonden ska också ge stöd till lägerverksamhet för barn och ungdomar. Vidare ska Barncancerfonden samarbeta med andra organisationer som driver liknande frågor i Sverige och utomlands och även driva opinionsbildnade arbete för att möjliggöra en fortsatt god situation för insamlingsorganisationerna i Sverige.

Läs mer om Barncancerfonden.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän