Se senaste köpenInsamlad summa: 894 247,89 kr

Barnfonden

Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig själva och vi är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.

Vår vision är en värld där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor – en värld där barnen är med och skapar en bättre framtid.

Barnen i fokus
I allt vårt arbete är barnen i fokus. Vi vill vara med och skapa ett samhälle som respekterar och lyssnar på barnen, ett samhälle där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och använda sin fulla potential.

Respekt
För oss är respekt – både för den enskilda människan och för lokalsamhällets kultur och värderingar – grundläggande och något vi har med oss i allt vårt arbete. FNs konvention om barnets rättigheter är vägledande och vi stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse.

Lokal förankring och hållbara förändringar
Vi menar att lokal förankring är avgörande för att nå en långsiktig och hållbar förändring. Familjerna som deltar är involverade i projekten och är med och planerar och fattar beslut – allt för att säkerställa att de ska kunna driva utvecklingen vidare. 

Vi redovisar vår ekonomi öppet
Barnfondens ekonomi redovisas öppet och granskas av en auktoriserad revisor. Vi har 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Varje år överförs cirka 85 procent av det vi samlar in till arbetet i de länder där fadderbarnen bor. För att vi ska kunna vara säkra på att bidragen används på bästa sätt använder våra samarbetsorganisationer välbeprövade och transparenta system för att planera, följa upp, utvärdera och kontrollera arbetet.

Läs mer om Barnfonden.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän