Se senaste köpenInsamlad summa: 886 691,39 kr

FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB:s mål

Ett samhälle som är tillgängligt för alla och där varje människa har inflytande över sitt liv. Där är människor med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar fullt delaktiga i samhället och jämlika med andra, i enlighet med FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter och svensk lagstiftning.

Där utsätts ingen för övergrepp och diskriminering. Lagar som skyddar och tillvaratar den enskildes rätt följs.

Där ges handikappanpassning och annat stöd så att miljön kring den enskilde utformas utifrån egna önskemål och personliga behov. FUB accepterar inga standardlösningar.

Där är information och kommunikation utformad så att alla kan förstå och göra sig förstådda.
Där omfattar vårt mål om ett samhälle för alla hela vår värld.

FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning. Vi har drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet.

FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.

FUB erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurist.

FUB har en rikssektion för personer med utvecklingsstörning: Klippan.

FUB arbetar internationellt med utvecklingssamarbete.

FUB har nära samarbete med andra Handikapporganisationer inom Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO och genom Inclusion Europe.

Läs mer om FUB.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän