Se senaste köpenInsamlad summa: 894 247,89 kr

Hjärnfonden

Hjärnforskningen i Sverige tillhör de bästa i världen. Hjärnforskningen har under senare år nått stora framgångar och står inför flera viktiga forskningsgenombrott. Trots detta är de ekonomiska resurserna knappa. Hjärnfonden har inga kommunala eller statliga bidrag. De frivilliga ekonomiska bidrag som samlas in av Hjärnfonden och som oavkortat går till hjärnforskningen är därför viktiga.

Hjärnfonden är en ideell skattebefriad insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnan samt att minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar.

Verksamheten bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier till forskare som nyligen doktorerat. En vetenskaplig nämnd bestående av 23 av landets främsta experter granskar ansökningarna. År 2005 får 26 stipendiater dela på över 6,5 miljoner kronor för att kunna fortsätta sin angelägna forskning.

Vill du stödja fortsatt forskning använd plusgiro 90 11 25-5 eller bankgiro 901-1255 . Vill du regelbundet ge bidrag kan du ansluta dig till Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens Autogiro. Blanketten kan rekvireras här på hemsidan under "Ge en gåva" eller genom att ringa 020-523 523 kostnadsfritt. Vill du att vi sänder våra tidigare bilagor som bl.a handlar om utbrändhet och demens, ring 020-523 523. För information om företagssamarbete, ring kontoret 018-14 33 40.

Vill du testamentera en gåva till Hjärnfonden, beställ en testamentsmapp genom att ringa 018-14 33 40. Rådgivning i testamentsfrågor ombesörjes.

Hjärnfonden har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Stiftelsen För Insamlingskontroll (SFI) kontrollerar verksamheten.

Hjärnfonden är även ansluten till Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII verkar för etisk och professionell insamling. Nyckelord i etisk insamling är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Stiftelsen tar emot alla gåvor - med största tacksamhet.

Läs mer om Hjärnfonden.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän