Se senaste köpenInsamlad summa: 894 665,95 kr

Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med 35 000 medlemmar, från norr till söder.

Målet för vårt gemensamma arbete är ett samhälle där landets en miljon hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur, politik med mera på sina villkor.

HRF består av flera olika grupper av hörselskadade, framför allt personer med hörselnedsättning, tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.

Agerar på alla nivåer
HRFs arbete omfattar tre huvudområden: Påverkansarbete. Vi bedriver intressepolitik på alla nivåer, från riksdagen till kommunerna. Vi tar också initiativ till och stödjer ny forskning på området samt sprider kunskap om hörselskadade till beslutsfattare och allmänhet.

Medlemsverksamhet. Vi anordnar också verksamhet för medlemmar, i föreningar och distrikt. Genom den lokala verksamheten erbjuds medlemmarna råd, stöd och gemenskap samt möjlighet att vara med och påverka beslutsfattare.

Kunskap. Vi sprider också kunskap om hörselskadade och hörselskador, bland annat genom vår informationsservice Hörsellinjen samt via vår tidskrift Auris.

Läs mer om Hörselskadades Riksförbund.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän