Se senaste köpenInsamlad summa: 894 665,95 kr

Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Kristna Fredsrörelsen bildades 1919 och har idag ca 1200 medlemmar. Namnet Kristna Fredsrörelsen berättar om rörelsens historia och bekräftar dess djupa förankring i den ekumeniska rörelsen. Men Kristna Fredsrörelsen är inte begränsad till en särskild religiös tradition eller livsåskådning. Verklig fred, rättvis fred, förutsätter att alla goda krafter samverkar.

Verksamheten i korthet:
  • Anordnar kurser i ickevåld och konflikthantering.

  • Skickar fredsobservatörer till Guatemala, Mexiko och Colombia där de stöder lokalt fredsarbete genom metoden ”preventiv närvaro”.

  • Förebygger våld och lindrar följderna av våldsanvändning genom att motarbeta produktion och handel med vapen.

  • Granskar Sveriges och EU:s agerande i säkerhetspolitiska frågor för att påverka utvecklingen i riktning mot rättvisa och fred.

  • Uppmanar och stödjer kyrkor och andra trossamfund att aktivt verka för fred och rättvisa och att ta avstånd från våld.


Läs mer om Kristna Fredsrörelsen.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän