Se senaste köpenInsamlad summa: 894 247,89 kr

Latinamerikagrupperna

Latinamerika är världens mest ojämlika kontinent. Här finns oerhörda rikedomar och naturtillgångar sida vid sida med fattigdom och hunger. Vår övertygelse är att demokrati och inflytande är det bästa sättet att minska fattigdomen.

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Vi stödjer människors egen organisering för inflytande, demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika.

Bland de mest utsatta och diskriminerade i Latinamerika finns ursprungsfolk, småbrukare och lantarbetare. Därför ger vi stöd till dessa gruppers organisering. Konkret kan det handla om stöd till folkbildning och workshops på temat rätten till jord och mat, ledarskapsutbildningar för ungdomar och kvinnor, jämställdhetsarbete och kommunikations- och opinionsbildningsarbete. Vi genomför i regel inga egna projekt utan samarbetar istället med organisationer och nätverk med bred förankring i landet eller regionen. Alla insatser vi stödjer baseras på våra samarbetsorganisationers egna behov och prioriteringar. På det sättet blir verksamheten långsiktigt hållbar.

I Sverige arbetar vi med påverkansarbete och samlar in pengar till utvecklingssamarbetet. Vi har lokalgrupper på många orter runt om i Sverige för de som vill aktivera sig och lära sig mer om Latinamerika. Vi anordnar också kurser med månader av praktik i Latinamerika i samarbete med olika folkhögskolor.

Läs mer om Latinamerikagrupperna.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän