Se senaste köpenInsamlad summa: 1 120 308,91 kr

Hotels.com

Hotels.com är internets största specialiserade aktör på boende världen över. Dessutom till priser som innebär besparingar på upp till 70 procent för dig.
- Här kan du sova gott med vetskapen att din bokning av hotellet inneburit liv och och bättre förutsättningar för andra. Sov gott, det är du värd.

Organisationen får Organisationen får upp till 6 % av ordervärdet

Rabattkoder från oss är de enda som gäller.

Använder ni andra koder ni fått från ex. Hotels.com, Twitter eller Facebook utgår ingen ersättning från oss.

Enligt svensk skattelag så måste vi betala 22% i skatt på insamlat belopp innan vi kan betala ut pengarna till medverkande organisationer. Vi på Godhandling tackar för ditt engagemang, det behövs!

Lions hjälpfond

Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan.

Lions har 1,35 miljoner medlemmar i världen varav 12 000 medlemmar i 270 klubbar i Sverige, i 207 länder och geografiska områden.

Det finns inga gränser för Lions
Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt. Andra exempel på hjälpinsatser är att Lions stödjer cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och har hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa.
En styrka hos Lions är lionmedlemmarnas förankring i lokalsamhället som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort. Det gör också att det finns stora möjligheter för lionmedlemmar att påverka inriktningen på hjälparbetet. Många lionklubbar arbetar för att höja livskvalitén för barn och ungdomar.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0

Du kan hjälpa Lions på två sätt
- stöd våra lokala klubbars aktiviteter och insamlingar där nettot alltid går oavkortat till hjälpverksamheten
- ge en gåva till vår insamlingsstiftelse Sveriges Lions Hjälpfond och dess 90-konto, plusgiro 90 19 48 - 0.

Läs mer om Lions hjälpfond.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän