Se senaste köpenInsamlad summa: 894 665,95 kr

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Vi står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval. Den är en del i vårt arbete med att utveckla bra verktyg för miljömedvetna konsumentval.

Under demokratiska former arbetar vi regionalt i 24 länsförbund och lokalt i 270 kommunkretsar. Det högsta beslutande organet är riksstämman, som äger rum vartannat år. Stämman utser en styrelse, som leder riksföreningens arbete. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med cirka 60 anställda, och kontor i Stockholm och Göteborg.

Naturskyddsföreningen ser till att det verkligen händer något!
Vi står bland annat bakom miljömärkningen Bra Miljöval som idag finns på tvätt- och diskmedel, textilier, papper, med mera.

Vi har bidragit till att säl, havsörn och pilgrimsfalk inte längre är utrotningshotade i Sverige och att värdefulla naturområden har bevarats.

Klimatförändringarna är ett globalt problem och behöver i slutänden en global lösning, men Sverige bör gå i täten redan nu. Vi arbetar för en ambitiösare klimatpolitik och en miljövänligare trafik- och energipolitik i Sverige och inom EU.

Vi värnar om den biologiska mångfalden och arbetar för att stoppa försurning, övergödning, Östersjöns förgiftning och mycket annat.

Vi sätter press på politikerna och påverkar opinionen
Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation och har idag cirka 178 000 medlemmar.

Vi sätter press på politiker, jagar miljöbovar, påverkar lagstiftning, informerar - bland annat via egna tidskrifter, böcker och pressmaterial - och arrangerar seminarier, debatter och konferenser.

Miljöproblem känner inga gränser. Därför arbetar vi internationellt
Naturskyddsföreningen samarbetar med över 50 miljöorganisationer över hela världen. Inom den europeiska gemenskapen verkar vi på olika sätt för en miljövänlig EU-politik. I Europa är arbetet bland annat inriktat på att lösa problem med luftföroreningar och försurning.

För att förbättra miljön i Östersjön samarbetar vi sedan 1990 med miljöorganisationerna runt Östersjön i nätverket Coalition Clean Baltic (CCB), som tillkom på vårt initiativ.

Läs mer om Naturskyddsföreningen.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän