Se senaste köpenInsamlad summa: 894 247,89 kr

Plan Sverige

Ditt stöd går till utvecklingsprojekt - inte enskilda barn
Plans arbete finansieras främst genom fadderskap. Som fadder stödjer du utvecklingen i barnets närmiljö. Dina pengar går inte till något enskilt barn, utan till utvecklingsprojekt som gynnar byn i sin helhet.

Plan är religiöst och politiskt obundet
Plan är en religiöst och politiskt obunden organisation som ingår i ett internationellt nätverk av 66 länder. För att undvika dubbelarbete och bäst utnyttja begränsade resurser söker Plan också partnerskap med andra organisationer. I dag är Plan en av världens största biståndsorganisationer som arbetar med barn.

Plan stödjer lokalbefolkningens eget arbete
När Plan inleder ett samarbete i ett nytt område, börjar vi alltid med att ta reda på vad både barn och vuxna vill förbättra. Alla utvecklingsprojekt sker på initiativ av lokalbefolkningen. Gemensamt upprättas en långsiktig utvecklingsplan, som tar hänsyn till allas behov. På gräsrotsnivå genomför lokalbefolkningen projekten med materiellt, tekniskt och finansiellt stöd från Plan.

Plan arbetar långsiktigt
Det viktiga för Plan är att människor får möjlighet att själva förbättra sin livssituation. Långsiktig utveckling kan ske när människor i ett samhälle är med och bidrar till en positiv förändring. Genom långsiktig hjälp till självhjälp arbetar Plan för att bekämpa fattigdom och skapa varaktiga förbättringar av barns livskvalitet i utvecklingsländerna. I undantagsfall arbetar vi med katastrofhjälp. Detta sker när områden där Plan är verksamt drabbats av en katastrof.

Plan och barnen
Plan ser på barn som aktiva deltagare i samhällsutvecklingen och samverkar direkt med barnen men också med föräldrar, skola eller lokalsamhälle. Barnkonventionen och dess utvecklingsmål ligger till grund för Plans utvecklingsarbete.

Globalt nätverk
Plan Sverige ingår i ett internationellt nätverk av nationella Plan-organisationer. I Plans struktur har huvudkontoret snarast en administrativ (bland annat ekonomi-, projekt- och programrevision), rådgivande och samordnande roll.

Plan har regionala rådgivare vars uppgifter är att stödja landkontoren i analys, genomförande och uppföljning av verksamheten. På land- och fältkontor arbetar personal för att stödja lokalsamhället att initiera, genomföra och rapportera de olika projekten.

Av Plans fältanställda är mindre än fem procent utländska biståndsarbetare. Den övervägande delen är rekryterade från det land där de arbetar. Ute i fält förbättras metoderna för programuppföljning ständigt. Plan är också vaksamt när det gäller risker för korruption i programområdena och hos våra samarbetspartners.

Läs mer om Plan Sverige.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän