Se senaste köpenInsamlad summa: 894 665,95 kr

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld
• som respekterar och värdesätter varje barn
• som lyssnar till - och lär av - barn
• som ger varje barn framtidstro och möjligheter.

Rädda Barnen uppmärksammar när barns rättigheter kränks. Vi väcker opinion i barnrättsfrågor och påverkar makthavare - från kommuner till FN.

En svensk organisation med internationell verksamhet
I Sverige arbetar vi tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Våra elva regionkontor runt om i landet ger stöd till lokalföreningarna. Internationellt arbetar vi i åtta regioner runtom i världen i nära samarbete med omkring 330 lokala och nationella organisationer. De är experter på barns situation i sina samhällen och det är genom att stärka de nationella krafterna och initiativen som vi kan uppnå långsiktiga fö! rbättringar av barnens levnadsvillkor. Vi stärker våra samarbetsorganisationer så att de kan verka som granskare och pådrivare i förhållande till regering och förvaltning. Vi stödjer också nätverk av barnrättsorganisationer på både nationell, regional och global nivå. Läs mer om vad vi gör under Vårt arbete.

En internationell barnrättsrörelse
Rädda Barnen är en del av the International Save the Children Alliance - en paraplyorganisation för 28 organisationer som arbetar för barns rättigheter. Tillsammans med de andra organisationerna i Alliansen lyfter vi fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser. Läs mer om Alliansen här.

Läs mer om Rädda Barnen.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän