Se senaste köpenInsamlad summa: 894 247,89 kr

Sociala Missionen

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Vår huvuduppgift är att utifrån en kristen och humanistisk människosyn aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

Vi arbetar utifrån ett antidiskriminerande perspektiv med inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati. Arbetet präglas av delaktighet och öppenhet. Sist men inte minst arbetar vi för att inge människor hopp.

Sociala Missionen arbetar med enskilda ärenden/ gruppverksamheter, informationsarbete, opinionsarbete och nätverksarbete inom det skol-, social- och migrationspolitiska området. Vårt syfte är att bidra till förbättrade livsvillkor för våra målgrupper.

Vi driver en Rådgivningsbyrå. Råd och Stöd, en gymnasieskola med inriktning handel och service, Futurum och ett grupphem för personer med utvecklingsstörning som har ett omfattande tillsyns- och omvärdnadsbehov, Lunden.

Vill Du veta mer om vårt arbete under år förra året? Läs här>>

Utgångspunkten för vårt handlande är att vi ska vara ett stöd och en medkämpe till den utsatta människan. Med utsatt menar vi inte en särskild grupp människor utan anser att i en komplicerad värld och tid är vi alla utsatta, vid olika stunder, i olika situationer.

Vägledande grunddokument för vårt arbete är FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN: s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer om Sociala Missionen.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän