Se senaste köpenInsamlad summa: 894 247,89 kr

Vi-skogen

Ett möte med en skolpojke

Jag heter Sospeter Kamoga och är 16 år. Jag vill berätta lite om livet här i byn. Busekera heter byn och ligger utanför Musoma i Tanzania.

Här finns två skolor, vi är nästan 700 barn som går här. Ändå är det många av mina kamrater som inte får gå i skolan, deras föräldrar har inte råd.

Jag tycker mycket om skolan, mest gillar jag matte, engelska och geografi. Ibland blir jag rätt trött eftersom jag inte får någon mat förrän på kvällen. Mina föräldrar måste välja mellan maten och skolavgiften.

Min högsta önskan är att bli barnläkare, det skulle finnas massor av jobb här! Men det blir nog svårt, men man kan ju alltid drömma.

Hade vi lite fler träd och bättre skördar skulle det hjälpa oss väldigt mycket. Ett enda utvuxet träd betalar skolavgiften för ett helt år.

Ytterligare ett träd skulle kunna ge oss frukost också!

/Sospeter Kamoga


Träd hjälper familjen att bli självförsörjande

Det här mötet kunde ha skett med många barn i någon av de tusentals familjer i Afrika som Vi-skogen hjälper att skapa ett bättre liv.

I Östafrika kostar det pengar att ha barnen i skola. Avgifterna varierar men är höga för många fattiga bondefamiljer. Odling av rätt sorts träd kan betala skolavgifterna under många år. Träden hjälper familjerna att bli självförsörjande - här och nu. Bara 300 kronor krävs för att täcka en hel familjs trädbehov under ett år, och efter 5 år är de helt självförsörjande, då har den utarmade odlingsmarken återfått sin bördighet. Eftersom träden växer upp på bara något år ger trädplanteringen både snabb effekt och långsiktig hälsa och trygghet.

Träden skapar helt nya förutsättningar för det som människor här saknar mest; mat, ved medicin, skugga, foder, vitaminer - och i bästa fall en ekonomisk buffert som tryggar skolgång och läkarbesök. Träden ger livskraften åter till människor och jord i Afrika. Där träden växer växer också människor och då gror en ny framtidstro.

Att plantera träd i Vi-skogen är ett lustfyllt sätt att se sina pengar växa.


Träd för livet

Klimatet, jorden och människors arbete är de resurser som kan förändra levnadsvillkoren i Östafrika.

Vi-skogen omsätter dessa resurser till största möjliga nytta genom agroforestry. Denna odlingsmetod betyder att man samplanterar träd och grödor. Då göds marken samtidigt som skördarna av grödor ökar.

Människorna får mat hela året, mammorna kan vara hemma med de små eftersom ved finns i närheten. Dessutom ger träden skugga och massor av god frukt.

Vi tycker detta väl beskriver vilket handfast och konkret bistånd Vi-skogen är, hur trädplantering förenklar och förbättrar vardagen i många fattiga småbönders liv.

Där ideerna kring trädens betydelse och agroforestry är genomförda har inte bara levnadsvillkoren förbättrats.

Här finns också en tro på den egna förmågan och på en framtid för barnen. Glädjen och stoltheten har återvänt med träden.

Vi-skogen behövs. Och du behövs!

Läs mer om Vi-skogen.

TrestegsmetodenHjälp

Sök efter butik/kategori:

Sök välgörenhetsorganisation:

Organisationen kommer nu att få en del av summan du handlar för. (Detta sker normalt inom 48 timmar.)

Aktuellt på Godhandling:

Denna vecka rekommenderar vi att stödja Läkare utan gränser
Denna site använder cookies | Vanliga frågor | Press | Tipsa en vän